dimarts, 26 d’abril de 2016

Mario Claramonte es el nou president infantil de Barroso

El passat divendres 22 d'abril, va tindre lloc l'elecció del President Infantil 2017 de la Falla General Barroso – Litógrafo Pascual i Abad. Tots els Infantils de la comissió es varen reunir per la vesprada en el casal per a elegir i conéixer al seu nou President Infantil, sent nomenat i elegit el chiquet Mario Claramonte Prats.