PAGINAS

miércoles, 13 de abril de 2016

Les Falles reelegixen als seus presidents

Falla Maestro Gozalbo – Comte d’Altea
La nit del 8 d’abril en l’Assemblea General Extraordinària de la Falla Maestro Gozalbo – Comte d’Altea va reelegir a Miguel Prim per quart any consecutiu i per aclamació de tots els assistents.
Falla Azcárraga – G.V. Ferran El Catòlic
En Junta General Extraordinària celebrada el passat dijous 7 d’abril en el casal de la comissió fallera de Azcárraga – G.V. Ferran El Catòlic es va celebrar l’elecció del nou president per al pròxim exercici de 2017. Tras la lectura del resultat del pressupost i de la memòria de l’exercici concluit de 2016 foren Luis Pérez, president, i Marta Bernet, Fallera Major de la comissió de l’any 2016, es dirigixen a la comissió per agrair a tots la implicació i predisposició per que les Falles de 2016 hagen sigut un èxit. Alberto Navarro i Rausell va ser elegit com a president de la comissió ocupant el lloc de Luis Perez.
Falla Avd. de l’Oeste “Els Velluters”
En la Junta General Extraordinària del passat divendres 8 d’abril, la Falla Avinguda de l’Oest “Els Velluters” ha tornat a reelegir a Juan Enrique Gomez Bataller com president de la falla per al exercici 2016 – 2017, en les que seran les seues sextes falles com a president de la comissió.
Falla Castelló – Segorbe
La comissió de Castelló – Segorbe reelegix a Luis Aparicio com a president de la falla per a les pròximes festes falleres en la que la comissió li dona la mes sincera enhorabona.
Falla Duc de Gaeta – Pobla de Farnals
En la nit del 8 d’abril que va tindre l’ultima Junta General Extraordinària va ser elegit com a president de la Falla Duc de Gaeta – Pobla de Farnals a Marcos Soriano qui serà el seu 23º aniversari al front de la comissió de forma consecutiva.
Falla Nou Sedaví
El passat divendres 8 d' abril es va celebrar la Junta General de la dació de comptes corresponent a l'últim exercici. Posteriorment es va celebrar l'elecció de president de la qual va eixir elegit David Cucó i Gimeno. Aquest exercici serà molt especial per a ell, ja que serà el seu desè aniversari com a president.
Falla General Barroso – Litografo Pascual i Abad
El passat divendres 8 d’abril en Junta General Extraordinària fou reelegit per tercer any consecutiu com president de la Falla General Barroso – Litògraf Pascual i Abad, Jesús Fernandez Pla.
Falla Fra Pere Vives – Bilbao – Maximilià Thous
La comissió de la Falla Fra Pere Vives – Bilbao – Maximilià Thous, en Junta General celebrada el passat dia 8 d’abril, refrenda la continuïtat en el càrrec de President a D. Miquelo García Maldonado.