PAGINAS

jueves, 14 de mayo de 2020

Reeleccions presidencials a les comissions falleres

Acabat el termini per a la presentació de candidatura a President de la Falla Murillo i Palomar i havent-se presentat una única candidatura, volem donar l'enhorabona, per tercer any consecutiu, a Don Jesús Sánchez-Gómez i Valero, que ha sigut reelegit un any més com a President de la comissió per a l’exercici 2020 / 2021.
La comissió de la Falla Fra Pere Vives - Bilbao - Maximilià Thous comunica que han tornat a ser elegits com a Presidents per a 2021 a Ximo Colomer Cardona i Miquelo García Maldonado.