PAGINAS

miércoles, 27 de mayo de 2020

Micaela seguix trencant murs

Despuix de conéixer la suspensió de les Falles de 2020, els fallers i falleres de la Falla Santa Maria Micaela - Martí l’Humà varen decidir, una volta més, mostrar part de la seua solidaritat, col·laborant en la ruptura del mur de necessitats bàsiques dels nostres veïns.
En el matí del dilluns passat, es va realitzar una donació solidària dels 362 entrepans encarregats per a la setmana fallera, mantinguts degudament congelats i en un consum preferent de fins a cinc mesos, a la Congregació de Mares Desamparats i Sant Josep de la Montanya. Donades les circumstàncies actuals, la recepció d'este donatiu ha tingut un excepcional acolliment.