PAGINAS

jueves, 9 de noviembre de 2017

Oberta l'inscripció a l'Estoreta Velleta

Els informem que a partir del dia 6 de novembre queda obert el termini d'inscripció per a les comissions que desitgen participar en la LVII edició del popular Concurs del Cant de l'Estoreta Velleta.
Les bases de participació i la forma d'inscripció, que posem en vostre coneixement, encara que podeu consultar-les en qualsevol moment en la web de la comissió són les següents:
  1. El terme d'inscripció serà del 6 de novembre fins el 15 de gener.
  2. Les 21 falles participants en la anterior edició tenen la plaça reservada. En cas de no fer efectiva la inscripció de forma correcta i en el terme indicat, s'entendrà que renuncien a la seua participació i per tant perdran la seua plaça.
  3. Donat el cas que el nombre de falles inscrites siga menor a 18 s'atendran les inscripcions de falles de nova participació fins a completar aquesta quantitat, mitjançant sorteig públic.
  4. Per a fer efectiva la reserva i la inscripció de les comissions caldrà enviar un comunicat al correu electrònic estoreta@fallaplazadelarbol.es fent-ho constar clarament i deixant les dades correctes de comunicació amb els organitzadors en el successiu.
  5. En acabant i en qualsevol moment dins del terme d'inscripció, les falles inscrites deuran de presentar el projecte de representació, complimentant degudament el formulari que es proporciona. Expirat el citat termini, la falla que no hi haja presentat el seu projecte s'entendrà que renúncia a la seua participació.
Per a qualsevol aclariment es podeu dirigir al correu abans citat i esperem vore-vos participar en la present edició.