PAGINAS

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Decàleg recomanat per a plantar una falla

El passat dilluns 13 de novembre a l’Ajuntament de València es va mantenir una reunió entre les diverses entitats pel seguiments de les Falles com a Patrimoni de l’UNESCO.
  1. Adoptar els dispositius necessaris perquè l’exhibició de premis o palets atorgats a les comissions falleres no dificulte la plena contemplació de la integritat de les falles (gran i infantil).
  2. Possibilitar que les estructures destinades a mostrar publicitat, així com les instal·lacions d’il·luminació, s’ubiquen en l’entorn de les falles, però no en el seu perímetre intern, per a permetre una major visibilitat.
  3. Afavorir que les tanques que envolten les falles s’adapten respectuosament al seu peculiar entorn urbà, facilitant al màxim la contemplació íntegra dels cadafals i els seus versos explicatius.
  4. Prestar atenció a l’entorn de la falla i mantindre tan neta com siga possible l’àrea que hi ha entre les falles i les seues respectives tanques, evitant l’acumulació de residus o les restes de manifestacions pirotècniques.
  5. Identificar de manera clara i preferent, amb algun tipus de cartell o retolació, el nom de l’autor o autors de les falles, especificant, si és possible, l’aportació de cadascun dels especialistes que han intervingut en l’elaboració (escultor, pintor, fuster, guionista, dissenyador, poeta...).
  6. Evitar que les activitats festives de la comissió (paelles, torrades, jocs infantils, activitats pirotècniques, concerts...), així com la instal·lació de carpes, entaulats o recintes de venda de productes, es facen dins el recinte de les falles, a fi de no obstaculitzar l’accés a estes.
  7. Facilitar l’accés de les persones amb diversitat funcional o mobilitat reduïda a les formes i continguts dels cadafals fallers, com per exemple, mitjançant la instal·lació de cartells explicatius escrits en braille per a les persones sense visió o visió reduïda, de pictogrames especials per a persones de l’espectre autista, etc.
  8. Evitar les possibles modificacions o alteracions en els ninots, repeus, cos central o altres elements pertanyents a la composició de les falles, mantenint-les íntegres fins al moment de la cremà.
  9. Promoure activitats que servisquen per a divulgar entre els membres de la comissió fallera el procés creatiu de l’artista de les seues falles al llarg de tot l’any.
  10. Divulgar les mesures de protecció, salvaguarda i respecte dels cadafals fallers en les xarxes socials de les comissions falleres.
ENTITATS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT FALLES-UNESCO
Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València
Junta Central Fallera
Museu Faller de València
Gremi Artesà d’Artistes Fallers
Associació d’Estudis Fallers
Col·legi de l’Art Major de la Seda
Interagrupació de Falles
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters
Associació de Fabricants Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (PIROVAL)
Federació d’Associacions de Veïns de València
Universitat de València
Universitat Politècnica de Valencia