PAGINAS

lunes, 2 de octubre de 2017

9 dies d’octubre amb Lluis de Santàngel

La Falla L’Albufera de Catarroja inaugura el pròxim divendres 6 d’octubre a les 20:00 hores i en el Palau de Vivanco, l’exposició ‘9 dies d’octubre’ que, des de fa ara 24 anys ininterrompuda, esta dedicada este any a “Lluis de Santàngel, un valencià a l’ombra del descobriment” i a la “Carta pobla i Privilegi de Franquícies de Catarroja”.
Lluís de Santàngel va ser nomenat Escrivà De Ració. La seua funció principal en La Cort del Rei Ferran era la financera: prestar diners al Monarca, que este més tart li tornaria en càrrec a diverses rendes.
Va ser determinant per a la consecució de l’expedició de Colón, al que conegué en 1486. Colón, després d’entrevistar-se en els reis i no conseguir convéncer-los, va decidir anar a França per a oferir els seus servicis al seu monarca. En eixe moment va conéixer a Santángel, qui va conseguir que els reis tornaren a escoltar a el navegant i oferint-se ell mateix per a finançar el proyecte, propicià que els monarques acceptaren les pretensioses condicions impostes pel futur almirant en les Capitulaciones De Santa Fe, firmades per Santàngel, com a secretari del Rei. Aixina, va assumir la direcció econòmica de l’empresa, assegurant la part que corresponia aportar a la Corona de la seua fortuna personal i sense interessos: 1.140.000 maravedíes.
No obstant això, la seua posició i el fet de ser jueu, el feu blanc de molts intents per desfer-se d’ell. El Rei el considerava fonamental i va assumir la seua protecció enfront de la Inquisició. Aixina, el 30 de maig de 1497 va obtindre de Isabel I Fernando un privilegi excepcional: Els “Estatuts de neteja de sang”. D’esta manera i a pesar dels seus orígens, ni ell ni els seus descendents podrien ser portats d’ara en avant als tribunals del Sant Ofici. A pesar de tot, no es lliberaren de patir persecució, ni Lluís ni la seua família.
L’exposició mostra en facsímil la carta de Colón a Lluís de Santàngel, i les capitulacions de Santa fe. També un treball d’investigació sobre la persecució als judeus per la Inquisició. Completa este apartat una mostra d’indumentària del segle XV cedida gentilment per l’indumentariste Enrique Marzal.
En l’apartat d’història local es pot vore la reproducció completa de la Carta Pobla otorgada el 28 de maig de 1355, així com els Privilegis de Franquícia de la Vila de Catarroja.