PAGINAS

martes, 6 de febrero de 2018

El Bisbe Amigó es el més ingeniós

Una vegada visitats tots els ninots infantils presents en l’Exposició del Ninot de 2018 per part del jurat qualificador nombrat a l’efecte per la Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia, ha decidit atorgar el Premi Vicente Ros Belda al Ninot Infantil més Ingeniós de l’Exposició en la seua primera edició, al presentat per la comissió fallera de Bisbe Amigó – Conca amb el numero 78, de la secció 1º i sent l’artista faller Fernando Foix.
Dit premi serà entregat el pròxim dissabte 10 de febrer a les 14:00 hores en la pròpia Exposició del Ninot amb la presencia de Daniela Gómez com Fallera Major Infantil de Valencia així com de familiars de D. Vicente Ros Belda.