PAGINAS

jueves, 21 de septiembre de 2017

90 anys de desitjos a les Fogueres d’Alacant

L’assessor de la Concejalia de Festes de l’Ajuntament d’Alacant, Miguel Castelló, ha donat a conèixer els projectes guanyadors de les Fogueres Oficiales d’esta ciutat per a l’any 2018 junt al President de la Federació, Manolo Jiménez.
Els monuments oficials venen de la ma dels artistes Pedro Espadero per al monument adult amb el lema “La font dels desitjos” mentres que Sergio Gómez realitzarà el monument infantil baix el lema “90 anys de Fogueres”.
L’artista alacantí Pedro Espadero plantara per quint any consecutiu, i dècim tercera vegada en la seua carrera professional, la Foguera Oficial. El jurat ha elegit per unanimitat el seu projecte, homenatge a les fonts de la ciutat d’Alacant, front als presentats pels artistes Paco Juan i Jesús Grao, este ultim designat com a reserva. En quant a la Foguera Oficial Infantil, s’ha elegit l’únic projecte presentat per l’artista Sergio Gómez i la que serà la seua sèptima obra de l’alacantí en la plaça del Palau Consistorial.
Foguera Oficial Infantil 2018
Lema: “90 anys de Fogueres”
Artista: Sergio Gómez
Foguera Oficial 2018
Lema: “La font dels desitjos”
Artista: Pedro Espadero Colmenar