PAGINAS

miércoles, 18 de marzo de 2015

El Casal Bernat i Baldoví concedix els seus premis

Estudiada la documentació aportada, visitades les falles participants, reunits els jurats respectius i firmades les actes corresponents, el Casal Bernat i Baldoví té el plaer de comunicar els guanyadors dels Premis Casal Bernat i Baldoví de 2015:
·  Premi “Almodí” a l’escena reivindicativa del patrimoni valencià:
o    Falla: Pl. Mercat Central
o    Artiste faller: Vicent Martínez Aparici

·  Premis “Garrofa” a la millor crítica en llengua valenciana en la Falla.
o    Premi Garrofa: Regne de Valéncia – Duc de Calàbria
o    1er. Accèssit: Santiago Rusinyol – Comte Lumiares
o    2on. Accèssit: Llanterna – Na Robella -Av. Baró de Càrcer

·  Premis “Garrofa” a la millor crítica en llengua valenciana en la Falla infantil.
o    Premi Garrofa infantil: Bilbao – Maximilià Thous
o    1er. Accèssit: Espartero – Mestre Plasencia (Burjassot)
o    2on. Accèssit: Regne de Valéncia – Duc de Calàbria

·  Premi a la millor dicció en el concurs de teatre en llengua valenciana:
o    Falla: Santa Maria Micaela  - Martí L’Humà, obra infantil

·  Premis “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller:
o    Premi “Renaixença”: L’Albufera (Catarroja)
o    Accèssit: El Charco (Catarroja)

·  Premis “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret:
o    Premi “El Mòle”: “La séquia real del Xúquer”, de Joan Romero i Moya. Falla El Charco (Catarroja)
o    1er. Accèssit: “La Valéncia del Mercat Central”, de Juan Carlos Garcia Aleixandre. Falla Francesc Climent – Uruguai
o    2on Accèssit: “Temps moderns en la Valéncia del sigle XIX”, de Victoria Moro. Falla Palleter – Erudit Orellana
o    3er. Accèssit: “Cent ants de la RACV”. Falla L’Albufera (Catarroja)

·  Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret.
Azcàrraga – Gran Via Ferran el Catòlic
Bilbao – Maximilià Thous
Carrera Sant Lluís - Rafel Albinyana
El Charco (Catarroja)
Francesc Climent - Uruguai
L’Albufera (Catarroja)
Lo Rat Penat
Pizarro – Barri del Quint (Mislata)
Salamanca – Comte d’Altea
Santa Maria Micaela – Martí l’Humà
Santiago Rusinyol – Comte Lumiares
Serrans – Plaça dels Furs
Verge de la Cabeza – Josep Mª Mortes Lerma

Les distincions Flama se faran públiques en passar el dia de Sant Josep.
El Casal Bernat i Baldoví vol mostrar el seus majors agraïments a totes les falles participants en esta convocatòria dels premis 2015, i l'enhorabona a les guanyadores.