PAGINAS

sábado, 23 de enero de 2016

Valencia viu la festivitat de Sant Vicent Mártir

Fotografía de: Cipriano Fornas
La festivitat de Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, porta també annexa una altra celebració: la commemoració del bateig de Sant Vicent Ferrer.
Després de la missa en honor al patró del cap i casal es va obrir en pas solemne la processó catedralícia de Sant Vicent Màrtir, a on també s'obri camí el bateig, que recrea el qual va tenir lloc el 23 gener 1350.
En la processó estan representats tots els personatges que van anar al bateig en el seu dia, entre ells Guillem Ferrer, pare de Sant Vicent, Na Ramoneta d'en Carroç, padrina, Perot de Pertusa, el retor que el va batejar i altres personatges fins a un total de 18 sobresortint entre ells Germana de Foie i Pere d'Aragó, virreis del Regne. Com a curiositat dir que el personatge de Germana de Foie el representa la Fallera Major anterior en aquest cas Estefanía López.