PAGINAS

domingo, 24 de enero de 2016

El Casal Bernat i Baldoví mostra la seua gratitud a Pere Fuset

A continuació vos deixem íntegrament amb el comunicat del Casal Bernat i Baldoví
En el ple de Junta Central Fallera celebrat el passat 19 de giner, el regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de Valéncia, Pere Fuset, comunicà que rectificava la seua determinació inicial de no publicar els poemes de la poetesa Ampar Cabrera en el Llibre Faller, i afirmà que “es buscarà la fòrmula” per a incloure’ls en tota la seua integritat.
El Casal Bernat i Baldoví es congratula per esta decisió, i desija felicitar públicament al senyor Fuset per tornar a la senda de l’esme, el diàlec, la concòrdia i el respecte a la voluntat majoritària de l’Assamblea de presidents de Falla. Només demanem que el regidor s'afanye a assegurar-se personalment que els responsable de l’edició del llibre reben els poemes, a fi que la seua bona voluntat no quede frustrada pels determinis d’impressió.
No obstant, hem de recordar que la solicitut dels presidents anava més allà de la publicació dels poemes. També es demanava que els responsables de l’edició del Llibre Faller asseguraren “una representativitat adequada de les dos sensibilitats llingüístiques i, naturalment, respectar el criteri llingüístic que cada colaborador trie lliurement per a la seua obra, la qual deu ser publicada sense discriminacions ni modificacions, ya siga en la normativa de la RACV o en la de la AVL, sempre partint d’uns criteris de màxima valencianitat idiomàtica.”
Els poemes d’Ampar són un símbol, pero la plena normalitat s’alcançarà si la condició anterior és tinguda en conte en el futur, tant en pròximes edicions del Llibre Faller com d’uns atres documents, en els quals, encara que estiguen promoguts per Junta Central Fallera, participen diferents autors o comissions a títul individual.
Desigem recordar també que en uns atres àmbits, com ara en les bases de la Conselleria de Cultura que regulen la concessió de premis i ajudes a l’us del valencià, per primera volta en l’història han segut excloses totes les comissions que usen la normativa de la RACV en els seus llibrets, tal com la nostra associació denuncià el passat 30 de decembre.
El Casal Bernat i Baldoví demana al senyor Marzà que prenga nota de la rectificació del seu companyer de partit, i solicitem al senyor Fuset que intercedixca davant del conseller per a que, d’acort en l’esperit expressat per l’Assamblea de presidents, se deixe sense efecte dita decisió de la Conselleria, per excloent i per contrària a la pluralitat i a la llibertat d’expressió de les comissions falleres i dels escritors.
Tot açò fa evident més que mai la necessitat de modificar l’actual llegislació llingüística. No és aceptable que, en una societat plural i democràtica com la valenciana, existixquen lleis que es puguen prendre com a justificació per a coartar, discriminar o reprimir la lliure expressió i la llibertat de creació dels escritors i particulars que utilisen dia a dia la llengua valenciana normativisada segons dicta la RACV, o per a impondre a tota la societat una particular visió ideològica del fet idiomàtic o identitari valencià.
Apostar per la convivència i la llibertat, i no per l’imposició o el pensament únic, hauria de ser la norma d’actuació de tots els nostres polítics. L’associació continuarà difonent en el món festiu estos valors de llibertat i valencianitat, com ha fet des de la seua fundació.