PAGINAS

sábado, 5 de diciembre de 2015

Convocat un nou Concurs a la Valenciania dels Llibrets

Des del Grup d´Accio Valencianista, tenen el plaer de convidar a les comisions falleres del Regne Valencià, a participar en el PREMI VALENCIANIA. El qual reconeixera la valencianitat i el contingut d’aquells poemes arreplegats en els llibrets de falla de totes les comissions que vullguen participar.
Es de vital importancia l’implicacio cultural de tots els Casals fallers, per a mantindre viva la nostra cultura, senyes d’identitat i llengua, a traves de tots els ambits.
Hem de tindre en conte, aquells interessos politics en la decadencia de la nostra cultura implantant una identitat aliena a la nostra.
El regidor de cultura festiva de l’Ajuntament de Valencia i President de Junta Central Fallera, Pere Fuset que ha fet publica, l’intencio d’excloure els premis dels Llibrets de Falla, aixina com les subvencions si no es redacten en valencià “normalisat”. Ni tampoc efectuar-se els premis de Lo Rat Penat degut a la falta de subvencions.
Comprengam les dificultats que a vegades poden carrejar estes decisions degut a les infiltracions en les comissions de fallers pancatalanistes i la presio politica en este conflicte. Pero deveu de ser valents fallers i resistir-vos al pancatalanisme, per que les falles son l’ultim reducte que mos queda als valencians de soca i arrel per a guanyar la guerra cultural.
BASES DEL CONCURS
El fi d'este premi, es premiar la valenciania de les falles, aixina que la poesia que es presente ha d'exalçar qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua, l'historia del nostre Regne de Valencia.
El premi es regularà segons les següents Bases.
 1. En el premi podran participar totes les falles del Regne que ho vullguen fer.
 2. Al premi no es presentarà el Llibret sancer, sino a soles la poesia feta a una sola escena de la falla.  
 3. L'escena presentada pot ser de la falla major o de l'infantil.
 4. Indispensable que la poesia presentada, estiga escrita en valencià segons les Normes d'El Puig.
 5. El Jurat valorarà primordialment lo dit en l'encapçalament d'estes Bases, és dir, que la poesia exalce qualsevol dels aspectes de la cultura, la llengua, l'historia... del nostre Regne de Valencia, podent quedar desert el premi si aixina ho creu convenient el Jurat.
 6. La poesia pot presentar-se en qualsevol metrica i en qualsevol rima.
 7. El determini de presentacio es des del 5 de decembre  al 29  de febrer.
 8. Hi haura a soles un premi, per a un guanyador. El premi ho constituirà un estandart.
 9. El Premi sera entregat a la falla guanyadora en el casal corresponent el dia 11 de març.
 10. La participacio en este premi, supon l'acceptacio de tot el contingut d'este Bases.
 11. Per a qualsevol supost no arreplegat en estes Bases, sempre prevaldra lo que diga el Jurat. 
En Valencia, Cap i Casal del Regne a 3 de decembre  de 2015