PAGINAS

domingo, 20 de octubre de 2019

Un romanç de traca a Murillo Palomar

El passat dissabte 19 d'octubre a les 20:00 hores, els artistes infantil i major de Murillo - Palomar, signaren els contractes de les dos falles que plantarem a la demarcació a les pròximes Falles 2020, junt a les Falleres Majors de la comissió, Amparo Carreño i Valèria Arroyo i el president Jesús Sánchez-Gómez.
La falla gran és obra de l'artista Adrià Forner García i porta per lema"Pim, pam, pum... traca!" mentre que la falla infantil és obra dels artistes Sevior & Priol Arts (Juanjo i José) i porta per lema "Carme i un Velluters, romanç faller".
FALLA INFANTIL MURILLO - PALOMAR 2020
LEMA: “CARME I UN VELLUTER, ROMANÇ FALLER”
ARTISTES FALLERS: SERVIOR & PRIOL
FALLA MURILLO - PALOMAR 2020
LEMA: “PIM, PAM, PUM, TRACA!”
ARTISTA FALLER: ADRIAN FORNER