PAGINAS

jueves, 14 de marzo de 2019

El Casal Bernat i Baldoví concedix el PEP DE L’HORTA en la seua II edició

El Casal Bernat i Baldoví promou el Premi “Pep de l’Horta” per a reconéixer el ninot, entre tots els exposts en les Exposicions del Ninot de la Junta Comarcal de Falles de l’Horta Sur, en que se manifestara una posada en valor del Patrimoni Valencià (cultural, econòmic, històric, social,…) o es reivindicara front als atacs al mateix.
Aixina un Jurat, compost per membres d’esta Associació, ha visitat totes estes exposicions, de les que ha extret els possibles candidats. En una votació final, en la que quedaren exclosos de votar els membres relacionats directa o indirectamente en qualsevol Falla o Junta Local concursant, se va decidir per vots individuals i secrets de cada component restant el ninot guanyador d’este Premi.
Fent el reconte de vots assignables per cada Jurat als ninots, ha obtés la máxima puntuació i Premi “Pep de l’Horta” 2019 el ninot de la Falla gran presentat per la Comissió de Barri Sant Francesc de Manises en 24 punts. Este ninot representa una manisera vestida de valenciana, pero en la falda feta de taulellets de ceràmica de Manises. Ha d’anar en conte de que ningú l’engatuce i li furte el seu patrimoni ceràmic.
Destaquem també les dos Mencions Honorífiques per a l’infantil de Plaça d’Europa d’Aldaya (In memoriam del compositor aldayer Bernabé Sanchís Porta. Fallerets entorn del campanar de l’Iglésia de l’Anunciació d’Aldaya), i la gran de País Valencià de Picanya (El ninot fa una defensa de la música tradicional valenciana ficant-la al nivell de la música clàssica), abdós en 11 punts.
El premi en forma d’estandart serà entregat al guanyador en la Gala de la Junta Comarcal a celebrar despuix de Falles.