PAGINAS

sábado, 23 de diciembre de 2017

L’ingeni i gracia entregarà els seus premis

La Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia celebrara el pròxim dijous 28 de desembre, a les 20 hores i en l’Ateneu Mercantil del cap i casal, la Gala d’Entrega dels Premis ‘Eugeni’, el Premi ‘L’has clavat’ i el Premi ‘I+G’ de 2017.
En esta Gala es farà l’entrega de les distincions ‘Eugeni’ a totes les comissions i artistes, tant majors com infantils, que obtingueren el 1º premi d’ingeni i gràcia en el concurs de falles de 2017, tant en Valencia com en Torrent, així com el Premi ‘I+G’ de 2017 que després de la visita del jurat qualificador va resultar ser guanyadora la Falla San Vicente – Periodista Azzati, que baix el lema ‘¡Pantomima i celestina sempre han fet molt bona rima!’ va realitzar l’artista faller Vicente Martínez Aparici.
En este exercici es va a entregar una nova distinció a la que s’ha denominat ‘L’has clavat’, i que esta dirigida a aquell artista que, baix uns barems de puntuació propis de la Federació haja aconseguit mes premis d’ingeni i gracia en l’exercici faller. El primer artista que va a rebre aquesta distinció va ser l’artista faller Carlos Carsí.