PAGINAS

viernes, 29 de julio de 2016

La maqueta del 75 aniversari d'Albacete

La Falla Albacete – Marvà, com una de les comissions falleres pioneres a la ciutat de València en el concurs de maquetes, remuntant-se el seu començament a l’any 1973 i ampliant-se a tot el municipi de València en els anys '80, i en el qual en els seus orígens van participar joves artistes hui consagrats, i per tal de donar a conèixer i/o promocionar els artistes novells o la creativitat d'aquelles persones que tenen com a afició la construcció i/o disseny de maquetes, convoca el concurs de “La maqueta del 75”.
El concurs té com a objectiu principal, l’exaltació del monument com a origen de les Falles de València reconegudes com a Festes d'Interès Turístic Internacional. Alhora, busca ser pedrera on observar futurs artistes, així com promocionar les Falles de València i la Falla Albacete - Marvà, en l'any de celebració del seu 75è Aniversari de la seva comissió infantil.
El concurs té com a premi el reconeixement públic del guanyador en els diferents mitjans de comunicació de la ciutat així com:
 • 250 € en metàl·lic i detall commemoratiu per al guanyador
 • Detall commemoratiu per al finalista.
El jurat del concurs constarà de cinc vots:
 • Tres d'ells atorgats, per cada un dels artistes que participaran a la xarrada sobre l'evolució dels monuments, que tindrà lloc en el nostre casal el dissabte 15 d’octubre 2016.
 • Un altre ho conformarà una persona escollida a l’atzar de la comissió, d’entre els candidats presentats a l’esdeveniment.
 • Un cinquè vot popular que s’obtindrà de les votacions recollides fins a la fi del termini esmentat, entre de les fotos que es difondran al Facebook de la comissió.
Les bases del concurs són les següents:
 • S’estableix una única categoria podent participar totes aquelles persones particulars, familiars, associacions o col·lectius culturals que ho desitgin presentant un únic projecte.
 • La maqueta podrà ser de lliure disseny així com els materials per a la seva realització, respectant les mesures de 50cm d'ample i 70 cm d'alçada. En la mateixa, haurà d'anar visible el "LEMA" i un "PSEUDÒNIM" identificatiu. Així mateix, s'haurà d'acompanyar un text bilingüe d'almenys 500 paraules explicant la maqueta.
 • Les inscripcions es realitzaran mitjançant correu electrònic a l’adreça albacetemarva75@hotmail.com fins a les 20:00 hores del dia 1 d’octubre 2016 fent constar en la mateixa el nom de contacte, pseudònim, telèfon, correu electrònic i lema de la maqueta. O mitjançant correu certificat a l'adreça:

Casal Faller Falla Albacete – Marvá
Carrer Passatge Ventura Feliu, 13 baix
 46007 Valencia

 • Les maquetes s'han de lliurar al casal de la comissió el dia 11 d’octubre de 20 a 22 hores i no ser admesa cap després d’aquesta hora.
 • El participant cedeix els drets d’imatge a la comissió com qualsevol altre que pogués derivar-se de la seva participació en el concurs.
 • Totes les maquetes entregades seran fotografiades i publicades al Facebook de la comissió per al vot popular.
La decisió del jurat nomenat per a tal cas serà inapel·lable. Aquest valorarà els següents aspectes:
 • Desenvolupament del text elaborat, estructuració i composició a la maqueta.
 • Materials utilitzats en la construcció de la maqueta
 • Textos, crítica i sàtira presents a la maqueta.
 • La Falla Albacete – Marvà es reserva el dret de poder deixar desert el premi si el jurat considera que els projectes rebuts no arriben al criteri desitjat.
 • Totes les maquetes presentades seran exposades al públic durant la setmana cultural que celebrarà la comissió del 13 al 16 d’octubre del 2016.
 • La maqueta guanyadora passarà a ser propietat de la comissió. La resta de participants podran retirar els seus projectes deu dies després de la decisió del jurat. Passat aquest temps la comissió disposarà lliurement de les mateixes.
 • L’Associació Cultural Falla Albacete – Marvà es reserva poder suspendre el concurs per qualsevol imprevist.
 • La inscripció i participació en aquest concurs porta implícita l'acceptació de les bases.