PAGINAS

jueves, 28 de julio de 2016

Torna la convocatòria del premi a la millor dicció de Bernat i Baldoví

L’Associació Cultural Casal Bernat i Baldoví convoca el III premi a la millor dicció en llengua valenciana en el Concurs de Teatre en llengua valenciana de l’eixercici 2016 – 2017 organisat per la Junta Central Fallera. Este premi se regirà per les següents bases:

1) El premi consistix en 500 € i un estandart, al grup de teatre que, a criteri del jurat i entre totes les comissions de falla inscrites prèviament en el premi, presente una millor dicció en llengua valenciana en les seues representacions.

2) Per a optar al concurs, la falla haurà d’estar inscrita en el XLIII Concurs de teatre en llengua valenciana (en qualsevol de les modalitats) i/o en el XXXIV Concurs de teatre infantil en llengua valenciana, eixercici 2016-2017, i ademés haurà d’inscriure’s prèviament omplint el full adjunt, el qual s’ha de tornar per correu electrònic a casal.bernat.baldovi@gmail.com abans del dia 28 d’agost de 2016.

3) El jurat evaluador presenciarà totes les representacions dels grups teatrals inscrits.
La referència del jurat evaluador, d’acort en uns criteris d’estricta valencianitat llingüística, seran els següents documents normatius, consultables en llínea:

Estàndart oral valencià:

Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisació

Diccionari general de la llengua valenciana:

Diccionari bilingüe valencià-castellà / castellà-valencià:

4) El fallo dels jurats se farà públic abans del 19 de març de 2017 en la pàgina web i perfils socials del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la comissió guanyadora. Este fallo serà irrecurrible.

5) L'acte d’entrega del premi es farà abans de juny de 2017 en la gala d’entrega dels IV Premis Casal Bernat i Baldoví.