PAGINAS

martes, 9 de junio de 2020

Les màximes representants de les comissions falleres continuen a 2021

La Falla Tres Forques – Conca – Pérez Galdós ha decidit que els representants de les Falles de 2020 continuen en els seus càrrecs durant les Falles de 2021. Per això, Natalia Salman Alegre continuarà com a Fallera Major Infantil, Carlos Valiente Gutiérrez, com a President Infantil i a Teresa Hoyos Ignacio com a Fallera Major, completant el quadro d'honor Salvador Insa Doñate com a president.
Els representants de la Falla Fra Pere Vives – Bilbao – Maximilià Thous de 2020 continuaran sent-ho en l’any 2021. Per tant, Cristina Peiró Cano i Ignacio Ángelo Ribert continuaran representant la comissió infantil mentres que Ainhoa Pérez Obón, Miquelo García Maldonado i Ximo Colomer Cardona, com a representants majors.
La Falla Jerònima Gales – Litògraf Pascual i Abad, després de la Junta General celebrada de forma telemàtica el passat divendres 5 de juny vol informar de la continuació de Marta, Carlota, Ramón i Jesús continuaran com a màxims representants de la comissió per a les Falles de 2021.