PAGINAS

miércoles, 2 de agosto de 2017

Els veïns valoren l’enquesta fallera

Els veïns lamenten que els fallers els consideren un problema i demanen que es fomente el diàlec.
  • L’entitat considera que no es deu distinguir entre faller i veí i assegura que les queixes apleguen quan es produïxen abusos.
  • Ademés, destaca la importància de la festa per a dinamisar la ciutat en tots els sentits i demana que s’òbriguen espais de debat per a conseguir consensos.
La Federació de Veïns de Valencia ha mostrat la seua “desagradable sorpresa” davant els resultats de l’enquesta realisada al col·lectiu faller fets públics este dimarts pel regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, segons els quals, els veïns apareixen com el principal problema de la festa fallera per al 47,7 % dels enquestats.
Al respecte, la secretària de l’entitat, Ana Cantero, ha comentat que no és bo distinguir entre fallers i veïns, ja que tots els fallers són veïns i molts veïns, fins i tot en la directiva de la Federació, són fallers, per tant, “no deuria resultar tan difícil entendre’s i empatizar uns en uns atres”.
Cantero ha negat rotundament que els veïns o a lo manco la majoria d'ells estiguen en contra de les Falles: “Les queixes que nos apleguen de les diferents associacions no són contra la festa de les Falles, sino contra algun incompliment concret, be siga d’horaris de les verbenes o per problemes de movilitat per a accedir a vivendes i garajos derivat d'un excessiu tall de carrers, per posar alguns eixemples”.
Davant esta situació, Cantero ha demanat a totes les parts “un esforç per a alcançar consensos i una convivència en pau”, ya que, “mentres es complixca la normativa, no té per qué haver problemes”.
Ademés, ha afegit que “la Federació és conscient i valora la importància de les Falles per a la dinamisació de la ciutat de Valéncia en tots els sentits, pero potser caldria buscar més espais de debat i diàlec per a analisar qué tipo de molèsties poden minimisar-se i, en definitiva, cóm es pot millorar la convivència sense que això suponga un perjuí per a cap de les parts”.
Al respecte, Cantero ha recordat que, tal i com va anunciar Fuset, de cara a les pròximes Falles la Federació de Veïns estarà present en el grup de treball que elabora el bando de Falles, la qual cosa pot ser “un bon començ per a alcançar consensos i reduir la conflictivitat”.