PAGINAS

domingo, 14 de mayo de 2017

La fermosura de Martina i Sofia li donen el titol de Bellees del Foc

Alacant va elegir en la nit del divendres 12 de maig a Martina Muñez Cuenca com a Bellea del Foc Infantil per a 2017 i anit va ser el torn d’elegir a Sofia Escoda Navarro com a Bellea del Foc d’Alacant per a 2017. Agraïm a Racó de Festa per prestar-nos les fotografies de l’elecció. Enhorabona!
Martina Nuñez Cuenca es de la Foguera Alfonso el Sabio i estarà acompanyada de les següents Dames d’Honor:
María Lloret Marhuenda de la Foguera Pla – Hospital
Celeste Meliá Ribera de la Foguera Pla del Bon Repòs – La Goteta
Marina Soto Calero de la Foguera La Marina
Alba Miñano Escolano de la Foguera Explanada
Paula Llorca Alarcón de la Foguera Hernán Cortés
Maya Jerez Gómez de la Foguera Santa Isabel
Sofia Escoda Navarro es de la Foguera Hernan Cortes i estarà acompanyada de les següents Dames d’Honor:
Sonia Guerrero Mateo de la Foguera Gran Via Garbinet
Nayma Beljilali Pérez de la Foguera Florida – Portazgo
Lorena Meléndez Trigueros de la Foguera La Ceràmica
Andrea Such Navajas de la Foguera Santa Isabel
Rocío Cervera Sala de la Foguera Port d’Alacant
Cristina Cutanda Pérez de la Foguera José Maria Py