PAGINAS

jueves, 20 de marzo de 2014

Bernat i Baldoví entrega premis

Estudiada la documentació aportada, visitades les falles participants, reunits els jurats respectius i firmades les actes corresponents, tenim el plaer de comunicar els guanyadors dels Premis Casal Bernat i Baldoví de 2014.

Premis “Garrofa” a la millor crítica en llengua valenciana a la Falla Pl. Sant Bult
Accèssits:
Bilbao – Maximilià Thous
Guillem Sorolla - Recaredo

Premis “Garrofa” a la millor crítica en llengua valenciana a la Falla Infantil Santiago Rusinyol - Comte Lumiares.

Accèssits:
Palleter – Erudit Orellana
Molinell – Alboraya

Premis “Almodí” a l’escena reivindicativa del patrimoni valencià:
Falla: Santa Maria Micaela – Martí l’Humà
Artiste faller: Vicent Martínez Aparici

Premis “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller: L’Albufera (Catarroja)
Accèssit: Santa Maria Micaela – Martí l’Humà

Premis “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret: “Xàtiva, més que una ciutat”, de Joan Romero i Moya de la Falla El Charco (Catarroja).

Accèssits:
“De Regines, misses, bellees... i falleres”, de Kepa Llona i Sanz. Falla Palleter – Erudit Orellana
“VI centenari de l’Archiconfraria de la Mare de Deu dels Desamparats”, de Maximino Gómez i Emilia Bertolín. Falla Verge de la Cabeza – Josep Mª Mortes Lerma
“Fontilles: Sanatori de Sant Francesc de Borja”, de Juan Carlos Garcia Aleixandre. Falla Francesc Climent – Uruguai.

Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret:
Almirant Cadarso – Comte d’Altea
Azcàrraga – Gran Via Ferran el Catòlic
Carrera Sant Lluís – Rafel Albinyana
El Charco (Catarroja)
Francesc Climent – Uruguai
L’Albufera (Catarroja)
Lo Rat Penat
Mestre Lope – Josep Carsí (Burjassot)
Santa Maria Micaela – Martí l’Humà
Santiago Rusinyol – Comte Lumiares
Serrans – Plaça dels Furs
Verge de la Cabeza – Josep Mª Mortes Lerma

Els nostres majors agraïments a totes les falles participants en esta primera convocatòria dels premis Casal Bernat i Baldoví, i l’enhorabona a les guanyadores.