PAGINAS

martes, 21 de enero de 2014

Es convoca els premis "Bernat i Baldoví"

El Casal Bernat i Baldovi convoca  els PREMIS CASAL BERNAT I BALDOVÍ 2014 i vol valorar, el treball en positiu per la defensa i valorisació de la cultura festiva pròpia; la dinamisació de la festa de les falles com a patrimoni social i cultural del poble valencià; la promoció de l’us normal i creixent de la llengua valenciana en la festa; o l’estímul a la faena cultural de les comissions de falla, tots ells, fins fundacionals del Casal Bernat i Baldoví. Per tant han convocat els sigüents premis Casal Bernat i Baldoví per a les Falles de 2014:
-Premis “Garrofa” a la millor crítica en llengua valenciana en la Falla.
-Premi “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller
- Premi “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret.
- Premi “Almodí” a l’escena reivindicativa del patrimoni valencià.
-Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret.
La documentació en format electrònic (fulls de participació, i archius electrònics per a optar al premi “Renaixença”) podrà enviar-se a la direcció de correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com.
La documentació en paper (incloent els llibrets) o en format electrònic en soport CD o pen-drive, podrà enviar-se per correu postal o be entregar-se directament en la sèu de l’entitat cultural colaboradora Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 - 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, sempre en sobre tancat, indicant en l’exterior del sobre les paraules “Casal Bernat i Baldoví” i el nom del premi o premis als quals se desija optar.
Podeu descargar les bases i el full de participació en el següent enllaç web: http://www.casalbernatibaldovi.com/index.php/el-casal/73-premis-casal-bernat-i-baldovi
Esperem que siguen del vostre interés, i que decidiu la participació de la vostra comissió en els mateixos.