PAGINES

dimecres, 20 de novembre de 2013

"Paper i foc" en les Fogueres d'Alacant

En el día de hoy se ha elegido el cartel anunciador para les Fogueres de Sant Joan d'Alacant de 2014 donde Cristóbal Aguilo ha sido el elegido con el lema "Paper i foc".
Fogueres de Sant Joan d'Alacant 2014
Autor: Cristóbal Aguilo Domínguez
Lema: "Paper i Foc"