PAGINAS

domingo, 10 de junio de 2018

La Falla Santa María Micaela té nou artista per a 2019

La Falla Santa Maria Micaela – Martí L’Humà comunica que per problema personals i de salut de l’artista faller de l’eixercici 2018, Antonio Verdugo, nos hem vist en la necessitat de canviar d’artista per a este pròxim eixercici, desijant-li a Antonio Verdugo, una pronta milloria i lo millor en la seua trayectòria.
Per a l’eixercici 2019 contarem en la nostra plaça en el treball d’un jove artista que planta per primera volta en la ciutat de Valéncia, després del seu pas per varis tallers d’artistes, i plantar falles infantils en diferents seccions, inclosa Secció Especial, i debutat en Alzira en falla gran, donem la benvinguda a PAU SOLER, un artiste jove en ilusió i preparat per a afrontar en solitari el repte de portar avant un eixercici faller.